Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của trường Trung cấp Y tế Nam Định (Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định, Hotline: 0852438585)
Tuyển sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 – Đợt 3

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 – Đợt 3

Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tuyển sinh năm 2020 – Đợt 3 như sau:

Kế hoạch  nhập học Lớp Dược VB2, Lớp Dược VLVH,  Lớp Y sỹ VB 2 - Năm 2020

Kế hoạch nhập học Lớp Dược VB2, Lớp Dược VLVH, Lớp Y sỹ VB 2 - Năm 2020

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Trường Trung cấp Y tế Nam Định, Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch nhập học Lớp Dược chuyển đổi văn bằng 2, Lớp Dược VLVH, Lớp Y sỹ chuyển đổi Văn bằng 2 năm 2020, như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Trường Trung cấp Y tế tỉnh Nam Định thông ,báo tuyển sinh Lớp Y sỹ Y học cổ truyền năm 2020 như sau:

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC - ĐỢT 4

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC - ĐỢT 4

Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược năm 2020 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC (Đợt 2)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC (Đợt 2)

Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược đợt 2 năm 2020 như sau: