Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của trường Trung cấp Y tế Nam Định (Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định, Hotline: 0852438585)

KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ NĂM 2020

24/07/2020
Căn cứ kế hoạch số 91/TCYT-KH ngày 20/7/2020 của Hiệu trưởng Trường trung cấp Y tế Nam Định về việc "Kế hoạch nghỉ hè năm 2020"

Trường trung cấp Y tế tỉnh Nam Định thông báo Kế hoạch nghỉ hè năm 2020 như sau:

1. Đối với học sinh:

- Nghỉ từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 16/8/2020

- Ngày 17/8/2020 học sinh đi học bình thường

2. Đối với cán bộ, giáo viên:

- Nghỉ từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 16/8/2020

- Ngày 17/8/2020 Giáo viên giảng dạy bình thường

- Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp thông báo lịch nghỉ hè tới học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)