Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của trường Trung cấp Y tế Nam Định (Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định, Hotline: 0852438585)

Thông báo tuyển sinh lớp Y sỹ Y học cổ truyền 2021

30/03/2021

   SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

           Số        /TB-TCYT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                    Nam Định, ngày 10 tháng 03 năm 2021

                                             THÔNG BÁO TUYỂN SINH

                                         Y sỹ Y học cổ truyền năm 2021

 

Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tuyển sinh lớp Y sỹ Y học cổ truyền năm 2021, như sau:

1. Ngành đào tạo:   Y sỹ YHCT

2. Hệ đào tạo: Chính quy, Chuyển đổi văn bằng 2

3. Thời gian đào tạo:

- Y sỹ YHCT chính quy: 02 năm

-  Y sỹ YHCT VB2: 1,5 năm

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Y sỹ YHCT chính quy: Học sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên.

- Y sỹ YHCT VB2: Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

5. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

6. Hồ sơ gồm:

- Đối với lớp Y sỹ YHCT chính quy: 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT Học bạ THPT (có bản chính để đối chiếu), sơ yếu lý lịch, bản sao giấy khai sinh.

-  Đối với lớp Y sỹ YHCT VB2: 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN trở lên, bảng điểm, sơ yếu lý lịch, bản sao giấy khai sinh.

7. Thời gian nộp hồ sơ: Từ tháng 03/2021 – 07/2021

8. Thời gian nhập học: Tháng 07/2021.

9. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng đào tạo và CTHS - Trường Trung cấp Y tế Nam Định (190 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định)

- ĐT liên hệ: 0350.3648.315; 0912506892; 0912432233;

- Website: truongtcytnamdinh.edu.vn

     

Nơi nhận:

 - Sở Y tế; để BC

- Sở LĐTB&XH;

- BGH, HĐTS

- Lưu ĐT-HC.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Quốc Lân