Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của trường Trung cấp Y tế Nam Định (Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định, Hotline: 0852438585)
  • Trang chủ»
  • Thông báo»
  • Thông báo tuyển sinh lớp Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược 2021

30/03/2021

   SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

 

           Số         /KH-TCYT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                    Nam Định, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

                                    KẾ HOẠCH MỞ LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT

                                KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC NĂM 2021

 

Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo kế hoạch mở lớp Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược năm 2021, như sau:

1. Hình thức đào tạo:         Đào tạo liên tục

2. Chương trình đào tạo: Chuyên ngành Dược

3. Thời gian đào tạo: 8 tiết

4. Học phí:  500.000 đồng/khóa học

5. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ đang công tác tại các đơn vị y tế, các quầy thuốc, nhà thuốc.

6. Hồ sơ gồm

- Phiếu đăng ký

- Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành

7. Thời gian học: ngày 03/04/2021 (thứ 7)

8. Địa điểm học tập:

- Tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định (190 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định)

- Tại cơ sở:  Nếu số học viên > 30 học sinh/lớp

- ĐT liên hệ: 0350.3648.315; 0912506892; 0912432233; 0988172769.

            - Website: truongtcytnamdinh.edu.vn

 

Nơi nhận:

 - Sở Y tế;   để BC

- Sở LĐTB&XH;

- BGH, HĐTS

- Lưu ĐT-HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy