Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của trường Trung cấp Y tế Nam Định (Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định, Hotline: 0852438585)
Khảo thí - Đảm bảo CLGD - NCKH
Chức năng nhiệm vụ Ban thanh tra - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Chức năng nhiệm vụ Ban thanh tra - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Tham mưu cho Ban Giám hiệu chức thanh tra nếu cần có thể đề xuất với Hiệu trưởng để có thể huy động cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong Trường để đảm bảo có đủ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng hợp bài báo NCKH của cán bộ, giảng viên nhà trường phục vụ công tác xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

Tổng hợp bài báo NCKH của cán bộ, giảng viên nhà trường phục vụ công tác xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

Tổng hợp bài báo NCKH của cán bộ, giảng viên nhà trường phục vụ công tác xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

Hội thảo Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Trung cấp Y tế Nam Định đã thành lập Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng ...

Báo cáo tự đánh giá của Trường Trung cấp Y tế Nam Định

Công tác tự đánh giá phải là một việc làm thường xuyên trong các trường học. Tự đánh giá theo 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào ...

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Hội nghị đối thoại giữa Ban giám hiệu với đại diện học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

Phát huy quyền làm chủ của HSSV nhằm thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn mà HSSV đang gặp phải để kịp thời giải đáp, tháo gỡ giúp HSSV học tập ngày càng tốt ...