Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của trường Trung cấp Y tế Nam Định (Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định, Hotline: 0852438585)
Hệ trung cấp
Tuyển sinh ngành Điều dưỡng (Hệ chính quy, VB2, VLVH) năm 2017

Tuyển sinh ngành Điều dưỡng (Hệ chính quy, VB2, VLVH) năm 2017

Thực hiện Quyết định số: 1033/QĐ-SYT ngày 28/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách phát triển sự nghiệp y tế năm 2017;