Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của trường Trung cấp Y tế Nam Định (Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định, Hotline: 0852438585)

Cơ cấu tổ chức chi bộ Đảng

11/12/2017

Chi bộ Đảng Trường trung cấp Y tế Nam Định có 30 Đảng viên chính thức, 5 Đảng viên dự bị. Trong đó:

Bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Hiệu trưởng

Phó bí thư: Đồng chí Mai Quang Huy - Phó hiệu trưởng

Ban chi ủy: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

                    Đồng chí Phạm Quốc Lân

                    Đồng chí Lã Thị Kim Huế